พระนครศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์
วัดมเหยงคณ์ วัดแห่งสำนักปฏิบัติธรรม

วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

วัดมเหยงคณ์? Wat Maheyong? จ.พระนครศรีอยุธยา

จากบันทึกพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระนางกัลยาณี พระมเหสีพระเจ้าธรรมราชา แห่งเมืองอโยธยา (ซึ่งเป็นเมืองที่มีมาก่อนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1853 และปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา กษัตริย์องค์ที่ 7) เมื่อปี พ.ศ.1981

ต่อมาปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (กษัตริย์องค์ที่ 30) เมื่อปี พ.ศ. 2252 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักอาคารก่ออิฐ 2 ชั้น แบบเดียวกับวัดกุฎีดาว ขึ้นนอกกำแพงวัด เรียกว่า ตำหนักมเหยงคณ์ เพื่อประทับทรงงานการปฏิสังขรณ์วัด

โบราณสถานภายในวัดมเหยงคณ์ ประกอบด้วย

พระอุโบสถ ตัวพระอุโบสถมีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในพระอุโบสถมีแท่นฐานชุกชี 2 แท่น พระพุทธรูปประธานเป็นหินทราย หักล้มลงเป็นท่อน ๆ ตัวพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มุมของแต่ละขั้นย่อเหลี่ยม ตรงมุมกำแพงแก้วชั้นนอกมีเจดีย์เล็ก ๆ ทรงลังกาประกอบกำแพงแก้วชั้นนอก ใบเสมาเป็นหินสีเขียว

เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์ประธานทรงระฆัง ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายอยู่โดยรอบองค์เจดีย์ ฐานทักษิณเป็นผังรูปสี่เหลี่ยม ประดับด้วยช้างปูนปั้นโดยรอบทั้งสี่ด้าน ลักษณะคล้ายที่พบที่เมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมักเรียกกันว่า เจดีย์ช้างล้อม

เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2112 รัชสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช (กษัตริย์องค์ที่ 16) พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดี ได้ตั้งทัพหลวงอยู่ ณ วัดมเหยงคณ์แห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 9 เดือน เพื่อปิดล้อมกรุงศรีอยุธยา

ปัจจุบันวัดมเหยงคณ์ เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นอกโบราณสถาน และเป็นวัดที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนา โดยมีพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาส เมตตาให้การอบรมวิปัสสนา ผู้สนใจธรรมะและการปฏิบัติธรรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.watmahaeyong.net หรือ โทร. 035-881601

?

จุดสนใจภายในวัดมเหยงคณ์ ได้แก่ พระอุโบสถ เจดีย์ช้างล้อม ฉนวนทางเดิน ตำหนักมเหยงคณ์

?

วัดมเหยงคณ์ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวง 3058? ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่วัดมเหยงคณ์

?

ฉนวน วัดมเหยงคณ์

ฉนวน

เป็นทางสำหรับเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ โดยสองข้างทางนั้นก่อเป็นกำแพงสูงบดบังสายตา เส้นทางของฉนวนนี้นำไปสู่พระอุโบสถ ฉนวนนี้ทั้งพระนครศรีอยุธยามีเพียงแห่งเดียวคือที่วัดมเหยงคณ์

?

พระอุโบสถ วัดมเหยงคณ์

ด้านหน้าพระอุโบสถ

มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ ผนังบางส่วนก่อยื่นเป็นรูปเสาข้างซุ้มหน้าต่างเพื่อเพิ่มความสวยงาม รอบพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

?

พระอุโบสถ วัดมเหยงคณ์

ด้านหลังพระอุโบสถ

บริเวณด้านหน้ามีมุข และบันไดทางเข้าด้านหลัง

?

ซุ้มบันแถลง วัดมเหยงคณ์

ซุ้มบันแถลง เหนือประตูทางเข้า

?

พระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ

ประกอบด้วยฐานชุกชี และเสาแปดเหลี่ยม อยู่ภายในพระอุโบสถ

?

เจดีย์ช้างล้อม วัดมเหยงคณ์

เจดีย์ช้างล้อม

เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งบนฐานทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานของเจดีย์รับปากระฆังเป็นรูปแปดเหลี่ยม มีพระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานภายในจระนำรอบเจดีย์ บริเวณโดยรอบฐานทักษิณประดับด้วยช้างปูนปั้น เหมือนดังเช่น เจดีย์วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

?

ช้างปูนปั้น เจดีย์ช้างล้อม

ช้างปูนปั้น เจดีย์ช้างล้อม

ประดับอยู่โดยรอบฐานเจดีย์ โดยมีซุ้มหน้านางประดับอยู่ด้านหลังตัวช้าง

?

ตำหนักมเหยงคณ์

ตำหนักมเหยงคณ์

ตั้งอยู่ภายนอกกำแพงวัด สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (กษัตริย์องค์ที่ 30) โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2252 เพื่อประทับทรงงานการปฏิสังขรณ์วัด เป็นตำหนักทรงตึก แบบเดียวกับ ตำหนักกำมะเลียน วัดกุฎีดาว

?

ตำหนักมเหยงคณ์

ภายในตำหนักมเหยงคณ์

มีเสาก่ออิฐขนาดใหญ่ เพื่อใช้รับโครงสร้างของพื้นไม้ชั้นบนของอาคาร

?

?

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม