เชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
ลำปาง
น่าน
ลำพูน
แพร่
สุโขทัย
กำแพงเพชร
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สามพระสหายผู้สร้างเมืองเชียงใหม่

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่ด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับ วัดอินทขีลสะดือเมือง เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งการระลึกถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่ของ พญามังราย และพระสหายทั้งสอง คือ พญางำเมือง เจ้าเมืองพะเยา และ พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหง) เจ้าเมืองสุโขทัย เมื่อครั้งพระองค์ทรงย้ายเมืองจากเวียงกุมกาม มาสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นอันเป็นชัยภูมิที่ดีกว่า โปรดฯ ให้สร้างที่ประทับชั่วคราวขึ้นบริเวณวัดเชียงมั่นในปัจจุบัน และได้ร่วมกับพระสหายทั้งสองสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1839 จนแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ซึ่งขนานนามเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่"

พระบรมราชานุสาวรีย์หล่อด้วยทองเหลืองและทองแดงรมดำ มีขนาดเท่าครึ่ง โดยมีความสูง 2.70 เมตร ออกแบบและทำการปั้นหล่อโดยอาจารย์ ไข่มุกด์ ชูโต พระบรมรูปประกอบด้วย พญามังรายประทับกลางเป็นประธาน พญาร่วงประทับอยู่เบื้องซ้าย พญางำเมืองประทับอยู่เบื้องขวา

?

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่ที่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แผนที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

?

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พระบรมรูปประกอบด้วย พญางำเมือง (องค์ซ้าย) พญามังราย (องค์กลาง) พญาร่วง หรือ พ่อขุนรามคำแหง (องค์ขวา)

?

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม