สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
สุโขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว..วันนี้
วัดบรมพุทธาราม นิวาสถานเดิมสมเด็จพระเพทราชา
วัดบรมพุทธาราม อยุธยา

วัดบรมพุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

หรือ วัดกระเบื้องเคลือบ เป็นวัดเก่าที่ สมเด็จพระเพทราชา โปรด ฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2226 เมื่อครั้งยังรับราชการกรมช้าง ในบริเวณย่านป่าตอง อันเป็นนิวาสเดิมก่อนที่พร [ … ]

 
วัดธรรมิกราช วัดโบราณก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช อยุธยา

วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

หรือ วัดมุขราช ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณด้านทิศตะวันออก เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกร [ … ]

 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ต้นแบบของการสร้างวัดพระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ระหว่าง วิหารพระมงคลบพิตร และ พระราชวังโบราณ เป็นวัดหลวงในพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา เหมือนอย่างเช่น วัดมหาธาตุ ของกรุงสุโขทัย อันเป็นต้นแบบของการสร้ [ … ]

 
พระราชวังโบราณ วังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา
พระราชวังโบราณ

พระราชวังโบราณ จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ด้านเหนือของเมืองติดกับแม่น้ำลพบุรี โดยติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ และใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร เป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นครั้งแรกในรัช [ … ]

 
วิหารพระมงคลบพิตร วิหารหน้าพระราชวังโบราณ
วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และพระราชวังโบราณ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ นามว่า พระมงคลบพิตร หรือ พระพุทธสยมภูวญาณโมฬี พระพระพุทธรูปคู่เ [ … ]

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 2 จาก 6
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม