สถานที่ท่องเที่ยว..วันนี้
ปราสาทบ้านพลวง
ปราสาทบ้านพลวง สุรินทร์

ปราสาทบ้านพลวง จ.สุรินทร์

เป็นปราสาทขนาดเล็ก ที่มีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามแม้จะยังสร้างไม่แล้วเสร็จ เป็นศิลปะขอมแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

ตัวปราสาทตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [ … ]

 
ปราสาทยายเหงา
ปราสาทยายเหงา สุรินทร์

ปราสาทยายเหงา จ.สุรินทร์

หรือ ปราสาทนางเหงา ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดยายเหงา ไม่ไกลจากปราสาทศีขรภูมิมากนัก เป็นโบราณสถานศิลปะขอม แบบปาปวนตอนปลาย หรือนครวัดตอนต้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 [ … ]

 
วัดช่างฆ้อง จิตรกรรมเก่าบนหอไตรโบราณ
วัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

วัดช่างฆ้อง จ.เชียงใหม่

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิละ ซึ่งเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยช่างทำฆ้องที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน ซึ่งได้รวมตัวกันขึ้นเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในการทำฆ้องและเ [ … ]

 
วัดมหาวัน วัดศิลปะพม่าผสมไทใหญ่
วัดมหาวัน เชียงใหม่

วัดมหาวัน จ.เชียงใหม่

หรือ วัดมหาวนาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้ากาวิละ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ชาวพม่าและไทใหญ่ ซึ่งได้อพยพมาตั้งรกราก เพื่อทำสัมปทานไม้ในบริเ [ … ]

 
วัดพวกหงษ์ วัดจากขุนนางเชียงใหม่
วัดพวกหงษ์ เชียงใใหม่

วัดพวกหงษ์ จ.เชียงใหม่

เป็นวัดโบราณ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2060 โดยขุนนางซึ่งเป็นหัวหน้าช่างในกลุ่ม "พวกหงษ์" ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย ต่อมาได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา เมื่อปี พ.ศ [ … ]

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 2 จาก 18
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม