ลำพูน วัดจามเทวี
วัดจามเทวี

วัดจามเทวี วัดกู่กุด

วัดจามเทวี Wat Chamthewi จ.ลำพูน

หรืออีกชื่อคือ วัดกู่กุด พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่ง แคว้นหริภุญชัย โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ครั้งเมื่อพระองค์ได้บวชและปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดแห่งนี้ จนพระชนม์พรรษาได้ 92ปี เสด็จสวรรคตลง พระเจ้ามหันตยศ พระราชโอรสโปรดเกล้าให้สร้าง พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1298 เพื่อถวายพระราชกุศลและเพื่อบรรจุอัฐิ พระนางจามเทวี พระราชมารดา

พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือ เจดีย์กู่กุด รูปแบบพระเจดีย์คล้าย สัตตมหาปราสาท ของศรีลังกา ทรงพระเจดีย์แบบสี่เหลี่ยม ก่อด้วยศิลาแลง ผนังรอบพระเจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปรอบเป็นจำนวน 60 องค์ องค์พระเจดีย์ได้รับการบูรณะอีกครั้งสมัยพระเจ้าสัพพาธิสิทธิ แต่เดิมพระเจดีย์นั้นหุ้มด้วยทองมาแต่โบราณจึงได้ชื่อว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ

ภายในวัดยังมีเจดีย์เก่าอีกองค์ที่น่าสนใจคือ รัตนเจดีย์ สร้างขึ้นสมัย พระเจ้าสววาธิสิทธิ เป็นเจดีย์ทรงปราสาท องค์พระเจดีย์แบบแปดเหลี่ยม มีพระพุธรูปประดิษฐานภายในซุ้มพระเจดีย์ ต่อมาครูบาศรีวิชัยท่านได้สร้างพระวิหารขึ้นภายในวัดจามเทวีขึ้นภายหลัง

?

สถานที่ตั้งวัดจามเทวี ถ.ทล.1015? ต.ในเมือง? อ.เมืองลำพูน? จ.ลำพูน

แผนที่วัดจามเทวี

เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี

เจดีย์กู่กุด

หรือ พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ รอบองค์พระเจดีย์ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปเป็นจำนวน 60องค์ ได้รับการบูรณะอีกครั้งสมัยพระเจ้าสัพพาธิสิทธิ เนื่องจากองค์พระเจดีย์เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้น รูปแบบเจดีย์คล้ายสุวรรณเจดีย์ วัดพระธาตุหริภุญชัย

รัตนเจดีย์ วัดจามเทวี

รัตนเจดีย์

พระเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยม บริเวณรอบพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะละโว้

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม