สุโขทัย วัดช้างล้อม

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
สุโขทัย
วัดช้างล้อม สุโขทัย

?

วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

เป็นวัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายนอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ?ภายในวัดได้พบศิลาจารึกวัดช้างล้อม ที่บันทึกถึงพนมไสดำ ขุนนางสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ได้ออกบวช อุทิศที่ดิน เพื่อสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์และพระมเหสี ซึ่งเสด็จสวรรคตแล้ว โดยอุทิศถวายเมื่อปี พ.ศ. 1933

รอบโบราณสถานมีคูน้ำล้อมรอบเป็นอุทกสีมา และมีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐ ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

?

ภายในมีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย


พระวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน ปรากฏเฉพาะส่วนฐาน ที่ก่อด้วยอิฐ

เจดีย์ประธานทรงระฆัง ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม รองรับช้างปูนปั้น จำนวน 32 เชือก ตามคติความเชื่อแบบลังกาที่ว่าช้างเป็นสัตว์ที่ค้ำชูพระพุทธศาสนา ถัดขึ้นไปเป็นชั้นมาลัยเถา องค์ระฆัง บัลลังก์ แกนปล้องฉไน บัวฝาละมี และปล้องฉไน ภายนอกเจดีย์ มีระเบียงคด ซึ่งมีเสาก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบเจดีย์ประธาน

นอกจากเจดีย์ช้างล้อมที่วัดแห่งนี้แล้ว ยังสามารถพบได้ที่วัดอื่นๆ เช่น วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อีกด้วย

?

วัดช้างล้อม ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวง 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนที่วัดช้างล้อม

?

พระวิหาร วัดช้างล้อม

พระวิหาร วัดช้างล้อม

?

เจดีย์ช้างล้อม สุโขทัย

เจดีย์ช้างล้อม

?

ช้างปูนปั้นฐานเจดีย์ วัดช้างล้อม

ช้างปูนปั้นบริเวณฐานเจดีย์

?

วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ฐานเจดีย์ราย ข้างพระวิหาร

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม