สุรินทร์ ปราสาทตาเมือนโต๊ด
ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ปราสาทตาเมือนโต๊ด สุรินทร์

ปราสาทตาเมือนโต๊ด จ.สุรินทร์

เป็นปราสาทขนาดกลางในกลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งประกอบด้วยปราสาทหินสามหลัง เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือนโต๊ด สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นอโรคยศาลา (โรงพยาบาลในสมัยนั้น) เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางผ่านช่องเขา และเป็นอโรคยศาลาที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่พบในประเทศไทย

ปราสาทตาเมือนโต๊ด ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลง ภายในมีปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นทางด้านหน้า บริเวณโคปุระได้พบศิลาจารึก อักษรขอมภาษาสันสกฤต สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้านหลังโคปุระมีบรรณาลัยตั้งอยู่เยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ ภายนอกมีบาราย (สระน้ำ) อยู่หนึ่งแห่ง


ปราสาทตาเมือนโต๊ด ตั้งอยู่ที่ ถ.ทางหลวง 2407 ต.ตาเมียง อ.พนมดังรัก จ.สุรินทร์

?

โคปุระ ปราสาทตาเมือนโต๊ด

โคปุระ หน้าปราสาท

?

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

แนวกำแพงศิลาแลงที่ล้อมรอบปราสาท

?

ปรางค์ประธาน ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ปรางค์ประธาน

?

บรรณาลัย

บรรณาลัย สถานที่เก็บคัมภีร์และตำราความรู้

?

บาราย ปราสาทตาเมือนโต๊ด

บาราย หรือ สระน้ำที่อยู่ข้างปราสาท

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม